Jdi na obsah Jdi na menu
 


Země

Země

Průměrná vzdálenost od Slunce 150 milionů km
Průměrná povrchová teplota 15°C
Průměr 12 756 km
Počet měsíců 1
Doba rotace 23,93 hodiny
Doba oběhu kolem Slunce ( Délka roku ) 365,26 dne

Země vznikla přibližně před 4,56 miliardy let a je největší ze všech čtyř terestrických planet.

Země obíhá kolem Slunce průměrnou rychlostí 108 000 km/h. Rovinu, v níž obíhá Země kolem Slunce, nazýváme ekliptika. Rotační osa země není na tuto rovinu kolmá, nýbrž je skloněna o 23,5° Excentricita ( odchylka oběžné dráhy od kružnice) eliptické oběžné dráhy Země se mění v cyklu trvajícím 100 000 leta sklon osy se mění v cyklu 42 000 let.

Nitro Země je tvořeno třemi hlavními vrstvami. Centrální zemské jádro má průměr 7 000 km a je tvořeno převážně železem z malým množstvím niklu. Jeho vnitřní část je pevná a teplota se zde pohybuje kolem 4 700°C. Vnější část je kapalná. Vlastní jádro obklopuje plášť, který obsahuej horniny bohaté na hořčík a železo. Jeho tlouštka je zhruba 2 800 km. Zemská kůra je složena z mnoha různých typů hornin a minerálů, přdevším křemičitanu. Dělí se na kontinetální kůru a slabší oceánskou kůru.

JAMES VAN ALLEN ( 1914 ) je americký fyzik, který v padesátých letech 20. století navrhl a sestrojil přístroje pro americké satelity. V r. 1958 vyprojektoval přístroj pro satelit Explorer 1, který po té objevil dva velké, toroidní radiační pásy kolem Země.

Sféry : Atmosféra, Hydrosféra, Magnetosféra, Ozonosféra, Troposféra, Bisoféra, Stratosféra, Mezosféra, Termosféra, Astenosféra, Homosféra, Ionosféra, Exosféra                                 Atmosféra, Hydrosféra, Magnetosféra - Země, Ozonosféra - 7 až 50 km, Troposféra - 8 až 17 km, Biosféra - 10 až 18 km, Stratosféra - 11 až 50 km, Astenosféra - 80 až 220 km, Homosféra - 100 km, Ionosféra - 100 až 700 km, Exosféra - 20 000 až 70 000 km

Složení atmosféry : 78,1 % dusík, 20,9 % kyslík, 1 % argon a stopové plyny

Zemská kůra a nejvyšší část jejího svrchního pláště tvoří tzv. litosféru. Ta je rozdělena na několik pevninských částí, jež nazýváme litosferické desky, které ,,plavou" na spodních poloroztavených částek pláště. Desky :  severoamerická deska, auroasijská deska, pacifická deska, hranice desky, indická deska, australská deska. 

Voda je dominantním znakem zemského povrchu. Zhruba 97 % vody se nachází v oceánech, které pokrývají 75 % povrchu, 2 % jsou rozmrzlá v ledovcovích, méně než 1 % je podzemní voda a zbytek je v řekách, jezerách a v atmosféře.

 

zeme2_large.jpg

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář